STS Danışmanlık

Business Development, Strategic Planning / jedox

İlaç sektöründe faaliyet gösteren TR Pharm, proje yönetimi uygulamasından yönetilen İş Geliştirme “Business Development” sürecini Jedox sistemi ile günlük olarak takip etmeye başlamış ve ruhsat aşamasına gelene kadar olan tüm ilaçların zamana bağlı süreci izlenebilir olmuştur. İş geliştirme sürecindeki projelerin zaman akışındaki değişimlerini gösteren çeşitli dashboard raporları yapılmıştır. Satışı gerçekleşen ilaçların ve Business Development’ta olup stratejik plana dahil edilecek tüm ilaçların ise stratejik planda “P&L” raporu hazırlanmıştır. Stratejik plan çalışmasında ilaçların “COGS”, “OPEX” ve “Feasability” raporları da Jedox üzerinde hazırlanmıştır.

Production Cost, Budget / jedox

Toyota başta olmak üzere tüm önemli otomobil üreticilerinin gövde, kapı ve kilitlerini üreten Aisin bünyesinde satış planından başlayarak üretim maliyetlerinin işçilik, hammade, enerji ve genel üretim giderleri bazında hesaplanması, genel yönetim gider kalemlerinin ayrı ayrı tüm müşteri ve ürün gruplarına göre çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak dağıtıldığı Aktivite Tabanlı Bütçe Projesi Jedox üzerinde yapılmıştır. Fiili finansal raporlama da bütçeye paralel kısım kısım devreye alınmıştır.

IT Projets, Production, Planning, Reporting / jedox

IT yönetimi de tarafımızdan yapılan Arpaş’ta altyapı da dahil olmak üzere üretimden satışa kadar birçok alanda IT projeleri yönetilmektedir. Bunun yanı sıra yapılan Jedox projesinde de tüm “Operasyonel” ve “Finansal” veriler raporlanmaktadır. Ayrıca yapılan satış planına göre üretim teknolojileri bazında bir sonraki senelerin planlaması da yapılabilmektedir.

SAP & Other IT Projets, Reporting

SAP yönetimi başta olmak üzere tüm IT projeleri yönetilen Zen Pırlanta’da ayrıca Jedox üzerinde de tüm “Mağaza Karlılık Raporları”, “Varlık Raporu”, “Stok Devir Hızları” gibi birçok kritik raporların geliştirilmesi devam etmektedir.

Financial Reporting / jedox

Sodexo Dubai ile yaptığımız bu projede yaklaşık 30’dan fazla ülkenin muhasebe verilerini Jedox üzerinde toplayıp hem ülke hem de konsolide bazda “Kar/Zarar”, “Bilanço” gibi finansal raporların yanı sıra her ülkenin projelerinin yani operasyonlarının karlılığın takip edileceği bir yapı oluştruldu.

Planning, Reporting / Jedox

Tüm üretim ve tüketim maliyetlerinin makine, enerji ve servislere göre dağıtılarak oluşturulan ‘Üretilen ürünlerin maliyetleri’, ‘Ürün bazlı Karlılık(P&L)’, ‘Satış’, ‘Bilanço’ gibi kritik raporların yanı sıra ‘Satış Bütçeleri’, ‘Üretim Planlamaları’, ‘Makine Kapasitelerinin Planlamaları’ ve ‘Tedarik Planlaması’ da Jedox üzerinden yapılmıştır. Ayrıca farklı kaynaklardan alınan fiili verilerin de Jedox aracılığı ile birleştirilerek raporlanması sağlanmıştır. Böylece hem bütçe hem de fiili veriler ortak bir platformda tutularak oluşturulabilecek en uygun planlama ve raporlama ortamı hazırlanmıştır.

IT Management

IT yönetimi tarafımızdan yapılan CSM’de depo yönetimi, üretim sarflarının anlık olarak takibi, sahadan sipariş ve tahsilat toplama, müşteri ilişkileri yönetimi gibi birçok projenin yanı sıra günlük yönetim ve kurulan yazılımlara verilen destek hizmeti de sağlanmaya devam etmektedir.

Financial Reporting / jedox

Fuar sektöründe faaliyet gösteren ve ondan fazla şirketi bünyesinde barındıran CNR Expo şirketinin düzenlediği fuarların karlılığı Jedox sayesinde ölçülebilmiştir. Her bir fuar ile ilgili fuar satışı, güvenlik, temizlik, yemek, mimarlık gibi hizmetler sağlayan her bir şirketin hesap planı, projelerin takibi konusunda yapılan iyileştirmeler sonrası tüm veriler Jedox’ta toplanmış. Hem şirketlerin teker teker, hem de konsolide Kar/Zarar, Bilanço, Bütçe raporları alınmaya başlamıştır. En önemlisi de her bir fuarın karlılığı %100’e yakın doğrulukla ölçülmeye başlanmıştır.

Planning, Reporting / jedox

Türkiye’de faaliyetlerini devam ettiren gübre devi Fransız Timac Agro bünyesinde Jedox üzerinde yürütülen Satış, Finansal Raporlamalar, bütçe ve satış planlarının takibi gibi projeler yapılmış, desteğe devam edilmektedir.

Planning, Reporting / jedox

Karlılık, stok devir hızı, cari hareket dökümü, varlık raporu gibi kritik raporların hazırlanmasına ek olarak satış miktarı, müşteri sayısına ve karlılığa göre performans ölçümü gerçekleştirilmiştir. Saha personelinin stok durumunu kontrol edebileceği ve sipariş takibini yapabileceği yapı, kur pozisyonlamaları, ödeme planlarının girişleri ve takibi de Jedox üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dashboard üzerinden yönetim tüm karlılık, müşteri ve vade bazlı sipariş durumu ve performans verilerine ulaşabilmektedir.

Planning, Reporting / jedox

Bütün operasyonel ve finansal verisini ayrı ayrı Jedox’a çekildiği; operasyonel ve finansal raporlamanın ayrı ayrı yapıldığı yapının yanı sıra yönetimin istediği birden fazla verinin birleştirilmesiyle oluşan Aktivite Tabanlı Maliyet Muhasebesi de yapılmıştır. Bu sayede her bir müşterinin toplam karlılık kalemleri şubeler, verilen hizmet tipi bazında kırılımlandırılıp eğer varsa fırsatların nerede olduğunun tespiti çok daha kolay bir şekle dönüşmüştür.

Planning, Reporting / jedox

Aktivite tabanlı maliyetlendirmeyi tüm derinliğiyle kullanan, alış ve satış arasındaki farkları ölçen, bunun karlılığa yansıtılmasını sağlayan projeye destek verilmiştir.

Planning, Reporting / jedox

Aktivite tabanlı maliyetlendirmeyi tüm derinliğiyle kullanan, alış ve satış arasındaki farkları ölçen, bunun karlılığa yansıtılmasını sağlayan projeye destek verilmiştir.