STS Danışmanlık

Raporlama / jedox

Kimberly Clark, yaratıcılık ve insanların en temel ihtiyaçlarının anlaşılmasıyla beslenir. Depend®, Huggies®, Kleenex®, Kotex®, Vitality® ve Pedo® gibi tanınmış markalardan oluşan portföy, 175’ten fazla ülkede insanların hayatının vazgeçilmez bir parçası olup, bulundukları marketlerin en az 80 tanesinde en büyük 1. veya 2. pazar payına sahiptirler

KC Türkiye’de müşteri/kanal ve ürün bazında karlılığın kontrol edilmesinin yanı sıra; kanallar üzerinden tüm satışların, indirimlerin, ticari promosyonların ve tüm iadelerin kontrol edilebileceği proje çalışmalarına başlandı.

IT Projeleri, SAP, Raporlama / jedox

Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine sahip olan Zen Pırlanta, pırlantalı mücevherde Türkiye’deki en geniş model seçeneğini sunuyor, farklı beklentilere ve bütçelere cevap verebiliyor.

Zen Pırlanta, son 8 yıldır pırlantalı mücevher alanında ihracat liderliğini elinde bulunduruyor.

Finans, Satış, CRM ve Üretim gibi süreçlere ait raporlar Jedox’ta takip edilmektedir. Jedox’ta; varlık, karlılık, tahsilat ve yaşlandırma gibi önemli Finans raporları hazırlanmıştır ve çeşitli Dashboardlar sayesinde tüm veriler analiz edilebilir olmuştur. Her bir iş biriminden çıkan üretim adedi ve toptan, perakende, e-ticaret satışları günlük olarak düzenli bir şekilde izlenebilmektedir. Bunların yanı sıra, aylık olarak kontrol edilen CRM takip raporları da oluşturulmuştur.

IT Yönetimi tarafımızdan yapılmaktadır.

IT Projeleri, Üretim, Planlama, Raporlama / jedox

1982 yılında kurulan Arpaş, Türkiye’nin ilk altın takı ihracatını ve modern teknoloji kullanımlarını gerçekleştirmiştir. 1993 yılına kadar sadece dünya pazarlarına ihracat misyonuyla hareket eden Arpaş, kazandığı deneyimlerini 1993 yılından bugüne Türk kuyum tüketicisi ile de paylaşmaktadır.

Sektöründe en yüksek teknolojiyi kullanan ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Arpaş’ın üretim, sipariş, satış gibi tüm operasyonlarının raporları Jedox üzerinde geliştirilmiştir.

İşçilik ve maliyet hesapları detaylı takip edilebilecek bir yapı oluşturulmuştur. Kanal, bölge, ülke, müşteri bazında detaylı ve görseli güçlü özet raporlar oluşturulmuştur. Satış planı, Jedox üzerinden oluşturulmakta ve takip edilmektedir.

IT Yönetimi tarafımızdan yapılmaktadır.

Bütçe Planlama / jedox

ALPLA, Türkiye pazarına 1992 yılında İzmir’de müşteri bünyesinde bir operasyonla girmiştir. 2005 yılında Gebze’de bölge müdürlüğü görevini de yürüten yeni bir lokasyon açıldı. Bugün, 5 üretim tesisinde yaklaşık 420 çalışana ulaştı. ALPLA Türkiye, ev bakımı, güzellik bakımı, yiyecek ve içecek pazarına yönelik PET şişeler, preformlar ve kapaklar üretmektedir. Bu bölgedeki kullanılan temel teknolojiler arasında ekstrüzyon şişirme kalıplama, enjeksiyon kalıplama-PET ve enjeksiyon kalıplama kapağı yer alıyor.

Satış fiyatı detayının müşteri bazında takip edilebileceği, hammadde, işçilik, enerji, ve diğer genel giderlerin hesaplanabileceği ve takip edilebileceği ve gerektiğinde parametrik olarak değiştirilebileceği bir ortam hazırlanması;

Bütçe değerlerinin kolayca kopyalanabileceği, fiyat ve her türlü kabulün değiştirilebileceği, yeni ürün eklenebilecek ve bunun karşılığında makine kapasite ihtiyacının da çıkarılabileceği, bütçede olduğu gibi sonuç verilerinin nasıl değiştiğinin izlenebileceği;

Gerçekleşen tarafında da tüm karlılık detaylarının Müşteri/Lokasyon/Teknoloji bazında takip edilebileceği bir yapı kurulması hedeflenmektedir.

İş Geliştirme, Stratejik Planlama, Bütçe Planlama / jedox

2013 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan TRPharm firması, bünyelerinde bulunan doktor, eczacı ve diğer birçok kişi birlikte ilaç ve ilaçdışı sağlık çözümleri sağlamaktadırlar.

Jedox projesi ile, TRPHARM bünyesindeki tüm iş birimlerinin finans ve satış süreçleri ile ilgili stratejik plan süreçlerini uygulayabileceği bir alt yapıyı sağlamıştır. Jedox projesi sayesinde tüm moleküllerin ve ilaçların statüsü, hedefleri takip edilebilir hale gelmiştir.

TRPharm projesinin ikinci fazında ise, stratejik plan sürecine ek olarak bütçe planlama süreçleri de Jedox sistemine alınmıştır. Bütçe planlama projesi sayesinde, gerçekleşen ile bütçeler masraf merkezi, ürün ve ülke vb. detaylarda karşılaştırabilir ve analiz edilebilir olmuştur. Ek olarak, konsolidasyon süreçlerinin tamamı da Jedox üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Bütçe Planlama, Endirekt Nakit Akışı / jedox

İLKO İlaç; modern tıbbın ihtiyaç duyduğu ileri teknolojileri kullanarak, insanların yaşam kalitesini artıran ve hayat kurtaran ‘yenilikçi’ ürünleri kullanıma sunarak, tüm üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla; küresel rekabette öncü bir şirket olmayı hedeflemektedir.

Fiili ve Bütçe Bilanço, Fiili ve Bütçe Kar/Zarar’ın ürün ve müşteri bazında detaylanması, endirekt nakit akışı, üretim maliyetlendirme ve planlama konularında raporlar oluşturulmuş ve planlama yapılmıştır.

Raporlama, Operasyonel Analiz / jedox

Haziran 2020’de kurulan Elleair International Turkey, bünyesinde barındırdığı GOO.N, Komili ve Komili Bebe markalarıyla birlikte en gencinden en yaşlısına tüm hijyenik ihtiyaçları tedarik etmektedir.

Henüz yeni başlayan projede; Müşteri/Ürün bazında detaylı fiili karlılık verilerine ulaşılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, fiili üretimler, tüketimler miktarsal ve tutarsal olarak Jedoxta takip edilebilecek ve operasyonel analizler yapılabilecektir. Reçete, fire sapmaları gibi raporlar sayesinde ise verilerin otomatik ve anlık olarak izlenebilmesi planlamaktadır.

Üretim Maliyeti, Bütçe Planlama / jedox

Toyota başta olmak üzere tüm önemli otomobil üreticilerinin gövde, kapı ve kilitlerini üreten Aisin bünyesinde satış planından başlayarak üretim maliyetlerinin işçilik, hammade, enerji ve genel üretim giderleri bazında hesaplanması, genel yönetim gider kalemlerinin ayrı ayrı tüm müşteri ve ürün gruplarına göre çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak dağıtıldığı Aktivite Tabanlı Bütçe Projesi Jedox üzerinde yapılmıştır.

Finansal Raporlama / jedox

Dünyanın Fransız menşeili en büyük 1. işvereni olan Sodexo, 427 bin çalışanı ile 80 ülkede, günde 100 milyon tüketiciye yaşam kalitesi hizmetleri sunuyor.

Sodexo Dubai’de yapılan projede 51 ülkenin muhasebe verilerini Jedox üzerinde toplayıp hem ülke hem de konsolide bazda Kar/Zarar, Bilanço gibi finansal raporların yanı sıra her ülkenin operasyonlarının, projelerinin, karlılığının ve performansının takip edilebileceği bir yapı oluşturuldu.

Ülke özelinde yapılan proje karlılığının yanı sıra, bazı müşterilerin ülkeler bazındaki proje karlılığı, ödeme performansı da izlenebilir hale geldi.

Şirketin toplam bütçesinin izlenebileceği gibi, her bazda Bütçe/Fiili karşılaştırması yapılabilir ve izlenebilir oldu.

Planlama, Raporlama / jedox

Natron-Hayat, çeşitli kağıt ve kağıt ambalaj türlerinin üretimi alanında tam entegre bir ağartılmamış kağıt hamuru ve kağıt fabrikasıdır. Şirket, Hayat Holding Grubu’nun Türkiye’den bir üyesi olan Natron Maglaj ve Kastamonu Entegre’nin ortak girişimi olarak 2005 yılında kurulmuştur.

Tüm üretim ve tüketim maliyetlerinin makine, enerji ve servislere göre dağıtılarak oluşturulan “Üretilen Ürünlerin Maliyetleri”, “Ürün Bazlı Karlılık(P&L)”, “Satış”, “Bilanço” gibi kritik raporların yanı sıra “Satış Bütçeleri”, “Üretim Planlamaları”, “Makine Kapasitelerinin Planlamaları” ve “Tedarik Planlaması” da Jedox üzerinden yapılmıştır.

Ayrıca farklı kaynaklardan alınan fiili verilerin de Jedox aracılığı ile birleştirilerek raporlanması sağlanmıştır. Böylece hem bütçe, hem de fiili veriler ortak bir platformda tutularak oluşturulabilecek en uygun planlama ve raporlama ortamı hazırlanmıştır.

IT Yönetimi

CSM Bakery Solutions, geleneksel unlu mamüllerden bitki bazlı ve doğal katma değerli bileşenlere kadar yedi çok markalı kategoride müşterilere yenilikçi, etkili ve kaliteli özel çözümler sunan bir Ingredient-Tech Platformudur.

IT yönetimi tarafımızdan yapılan CSM’de depo yönetimi, üretim sarflarının anlık olarak takibi, sahadan sipariş ve tahsilat toplama, müşteri ilişkileri yönetimi gibi birçok projenin yanı sıra günlük yönetim ve kurulan yazılımlara verilen destek hizmeti de sağlanmaya devam etmektedir. Ayrıca “Planlama Projesi” kapsamında satış, üretim, hammadde ve satın alma planlama süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesi sağlanmıştır.

Finansal Raporlama / jedox

1985 yılından bu yana fuarcılık alanında hizmet vermektedir.

Türkiye’nin iç ve dış ticaretinin artırılması amacıyla 50’ın üzerinde sektörün temsilcilerini hedef pazar alıcılarıyla buluşturan fuarlar, her yıl binlerce katılımcıyı yüzbinlerce ziyaretçi ile bir araya getirmektedir.

Ondan fazla şirketten oluşan holdingin ana işi olan fuarların gerçek anlamda karlılığın ölçülmesi sağlanmıştır. Hem şirketlerin teker teker, hem de konsolide Kar/Zarar, Bilanço, Bütçe raporları hem proje, hem şirket, hem de holding bazında alınmaya başlanmıştır.

Her bir fuar ile ilgili fuar satışı, güvenlik, temizlik, yemek, mimarlık gibi hizmetler sağlayan her bir şirketin hesap planı, projelerin takibi konusunda yapılan iyileştirmeler sonrası tüm veriler Jedox’da toplanmıştır.

Planlama, Raporlama / jedox

TIMAC AGRO toprak iyileştirme, bitki ve hayvan besleme konularında uzmanlaşmış bir sanayi şirketidir.

Yaklaşık 60 yıldır Groupe Roullier’ın bir yan kuruluşu olan TIMAC AGRO; tarımsal performansı çevre dostu bir şekilde geliştiren tarımsal ve zooteknik çözümler sunmak için sürekli olarak inovasyonlar yapmaktadır.

Türkiye’de faaliyetlerini devam ettiren Fransız gübre devi Timac Agro bünyesinde Jedox üzerinden yürütülen, Finansal Raporlama Projesi yapılmış olup; mevcut altyapı analiz çalışması, standartların oluşturulması; yasal ve yönetim raporları, aylık ticari raporlar, aylık tahmini finansal raporları, maliyet analizi, alokasyon, fiyatlandırma (veri ve  parametre giriş) gibi bir çok konuda raporlar yapılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Planlama, Raporlama / jedox

Bugün sektörünün en aktif şirketlerinden biri olarak kabul edilen Loomis Türkiye; 38 şehirde faaliyet gösteriyor. Para ve değerli eşya taşıma, işleme (sayma + ayrıştırma + paketleme) ve kasalama, ATM ikmal ve bakım hizmetleri vermektedir.

Yoğun operasyonel ve finansal verilerin, Jedox ortamına alınıp birleştirilmesi ile hem operasyon hem de finans bölümlerinin ayrı ayrı ve ortak iş ihtiyaçlarını karşılayacak raporlar oluşturulmuştur.

Yönetimin talebi ile Aktivite Tabanlı Maliyet Muhasabesi hesaplama alt yapısı da oluşturulmuştur. Bu sayede, şube, hizmet türü, müşteri gibi etkenler seviyesinde maliyet ve karlılık hesaplamaları yapılabilmektedir.

turk-tuborg-logo

Planlama, Raporlama / jedox

Türk Tuborg, yaptığı uluslararası ortaklıklar ile Türkiye bira pazarının en büyük oyuncularından biridir.

Müşteri ve Ürünlerin bayi, nokta bazında takip edildiği, bunun için tüm kampanya ve ticari giderlerin alokasyonu, Kar/Zarardaki tüm kalemlerin teker teker incelenip, kurgulanıp, her bir satırın detayının mantığının anlaşılıp, doğru bir şekilde kurgulandığı projeye destek verilmiştir.

Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi de karlılık hesaplanırken satış/akış farkının dikkate alınarak hesaplanması; gelecekte oluşması neredeyse kesin olan masrafların da dikkate alınmasıdır.

Planlama, Raporlama / jedox

Bugün Azerbaycan’ın meşhur ve sevilen suyu Sirab, kalitesinden dolayı yurt içinde ve yurt dışında büyük talep görmektedir.

Azerbaycan ‘da su ve içecek konusunda lider firma olan Sirab’ın tüm operasyonel ve finansal raporları Jedox üzerinde yapılmıştır.

Detaylı karlılık, stok devir hızı performans ölçüm raporları gerçekleştirilmiştir.

Tüm satış ve finansal planlar, KPI’ların girilip, fiili veriler ile karşılaştırılabilecği ortam sağlandı.

Planlama, Raporlama / jedox

EFECE GALVANİZ DEMİR ÇELİK SAN.TİC. A.Ş. 2000 yılında kurulmuş olup metal ürünler ve yalıtım ürünleri üzerine üretim ve ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı karlılık, stok devir hızı, toplam varlık ve performans ölçüm raporları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu raporlar sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaya başlanmıştır.

Saha personelinin stok durumunu kontrol edip sipariş takibi yapabileceği yapı, döviz kuru konumlandırması, ödeme planlarının girişi ve takibi de yine Jedox üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Tüm satış ve finansal planlar, KPI’lar gerçek karşılaştırma ile girilip takip edilebilir hale getirildi.

Yönetim, Dashboard üzerinden tüm karlılık, müşteri ve vade bazlı sipariş durumu ve performans verilerine erişebilmeye başladı.