STS Danışmanlık

İş Zekası ve Kurumsal Performans Yönetimi

“İş zekası”, firmaların mevcut veri tabanlarındaki her tür verinin entegre bir şekilde tek platformda toplanarak ham veri halinden bilgi haline dönüştürülmesi ve geleceğe yönelik stratejik kararlarda kullanmak üzere güce dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir.

STS, firmaların elindeki çeşitli uygulamalardan elde edilen ham verinin analizi için gerekli araçlar ile kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak verilerin bilgiye, bilgilerin de kararlara dönüştürülmesini sağlar. Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performansının en üst düzeye çıkarılması hedeflenir.

Kurumsal Performans Yönetimi ise bu bilginin işlenmesi olarak yorumlanabilir. Örneğin, Kar/Zarar bütçesi, Nakit Akışı’nın simülasyonu buna güzel örnekler olabilir. Bunun dışında tüm şirket çalışanlarının maliyet, EBITDA, Satış Performansının takip edilmesi, çeşitli kriterlere bağlı olarak prim hesaplanması bu kapsamda değerlendirilebilir. Kurumsal Performans Yönetimi kapsamında ayrıca, tüm KPI’ların hedeflerinin tanımlanması ve kişilerin hedeflerinin neresinde olduğunu online takip etmesi de sayılabilir.

STS olarak yoğun bir araştırma ve çalışma sonrasında; şirketlere her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, ulaşılan bu verileri istedikleri gibi çok bildikleri bir ortam olan Excel üzerinde işleyebilecekleri ve gördükleri her boyuttaki verinin hedefini, bütçesini, plan değerini çok kolayca tutabilecekleri ve yönetebilecekleri bir platform sağlarken, bu bilgileri kolaylıkla web ve mobil ortamda da sunabilecekleri bir platform sunmayı hedefledik. Dünyaya baktığımızda bu kapasitede olabilen, uygun ve çok hızlı proje üretmemizi sağlayan bir çözüm olan Jedox firmasının Türkiye ve bölge temsilciliğini aldık. Müşterilerimize sunduğumuz bu çözüm ile kurumların performans yönetimi kapsamında düşündüğümüz konuların gerçekleştirilmesi artık çok kolay.

https://www.jedox.com/en/partner/sts/

İş Zekası & Kurumsal Performans Yönetimi Jedox ile verilen hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Raporlama

RAPORLAMA, YÖNETİM İÇİN PANELLERİN HAZIRLANMASI

Genel olarak kullanılan tüm veri kaynaklarından veriler toplanarak harmanlanır ve farklı ortamlardaki ilişkili veriler ile çapraz raporlar hazırlanabilir.

Planlama

SATIŞ OPERASYON PLANLAMA

Jedox ile satış ve gider planları, fiili durum ile aynı raporda görüntülenerek kolay şekilde karşılaştırma yapma olanağı sağlanır.

Bütçe

BÜTÇE YÖNETİMİ

Web, Mobil ya da Excel üzerinden; fiili durum kopyalanabilir, fiili durum üzerinden negatif ya da pozitif yönde yüzde oranlar kullanılarak oranlı bir şekilde plan, bütçe oluşturulabilir, bütçe veya plan yapılırken yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya dağıtım sağlanabilir.

Performans

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Jedox ile kurumların İnsan Kaynakları, Satış, Üretim gibi birimlerinin performans yönetim projeleri gerçekleştirilebilir.

Maliyetlendirme

AKTİVİTE TABANLI MALİYETLENDİRME

Finans verileri üzerinden alınan her bir gelir ve gider kalemi, her bir operasyon veya servis gibi hareket kayıtları ile karşılaştırılarak, hareket bazında karlılık hesaplanır ve şirketin müşteriler, bölgeler veya şubeler gibi parametrelerinin karlılığına ulaşılır.