STS Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı

STS, pek çok farklı sektörde yer alan yerli ve yabancı firmaya Teknoloji, Satış&Operasyon Planlama, Yönetim Muhasebesi ve Organizasyon başta olmak üzere yönetim danışmanlığı vermektedir.

Çok iyi derecede işe, çağdaş yönetim tekniklerine ve teknolojiye hakim olan STS, bir seferlik iyileştirme yerine kalıcı sistemler kurmaktadır. Öncelikle danışmanlık verdiği şirketleri, müşterilerinden başlayarak tanımaya çalışan ekibimiz, müşteriye verilen hizmetlerden geriye doğru giderek şirketleri anlamayı ve tüm önerilerini buna göre ortaya koymayı amaç edinmiştir.

Yönetim danışmanlığı konusunda verilen hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Teknoloji

İŞ İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HİZALANMASI

Öncelikli olarak işi ve ihtiyacı anlayarak, teknolojinin kullanım alanları ve mevcut durumda faydaları ortaya konularak BT proje haritasının çıkarılması, ve sonrasında da önerilerin uygulanması konusunda destek olunmaktadır.

Planlama

SATIŞ OPERASYON PLANLAMA

Günümüz dünyasında karlılığın en büyük anahtarı olduğunu düşündüğümüz S&OP sürecinin yönetilmesi konusunda Satış Planlamadan başlayarak, tüm Üretim/Tedarik ve tedarik zincirinin bu doğrultuda hizalanması için gerekli olan tüm teknolojik ve toplantı takvimleri de içeren süreçsel düzenlemeyi içerir. Bu sürecin oturtulduğu şirketlerde karlılık üzerinde meydana gelen pozitif etki çok kısa sürede görülmektedir.

Yönetim Muhasebesi

YÖNETİM MUHASEBESİ

Şirketlerin karlılık başta olmak üzere, finansal verilerini değişik açılardan görebilmesinin sağlanmasının hayati derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. Örnek vermek gerekirse üç müşteriye satış yapan bir şirket toplamda 100 TL kazandığında klasik yöntemlerle müşteri karlılığı görüldüğünde, karlılığın da ciro bazında dağıldığını görürlerken, gerçek ise ilk iki müşteriden 100’er lira kazanırken, diğer müşteriden 100 lira zarar ediyor olunabilir. Bu örnek ürün grupları için de aynı şekilde düşünülebilir. STS, analize dayanan doğru verilerin görünmesinin, şirketlerin doğru karar vermesine olanak sağlayacağı gibi kaynaklarını da verimli kullanmasını sağlayacağına yürekten inanmaktadır.

Süreç

SÜREÇ YÖNETİMİ – ORGANİZASYON

Tüm hizmetlerinde olduğu gibi STS, tamamıyla şirketlerin müşterilerinin taleplerinden başlayan bir yaklaşım ortaya koymaktadır Bu yaklaşıma göre müşteri taleplerinin en doğru, en hızlı, yapılan işlerin tekrarlanmadığı süreçlerin oluşturulması esasıyla başlayan analizler, organizasyondaki roller ve sorumlulukları da belirlemekte esas kabul edilmektedir.