STS Danışmanlık

İlker Tümkaya

Entegre Planların Basitleştirilmesine Bir Örnek

Finansal Kontrolden Toplam Şirket Performans Yönetimine...

Günümüzde Mali İşler Bölümü’ nün rolü sadece şirketlerin mevcut finansal yapısını yansıtmanın ötesine geçerek, yönetime vizyon verecek ve karar süreçlerini destekleyecek bilgileri planlayan, üreten ve paylaşan fonksiyon olmaya yönelmiştir. Ekonomik dalgalanmalar ve piyasalardaki belirsizliklere karşı müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek ve likiditeyi sağlamak, hızlı kararlar ve kararlı eylem gerektirmektedir. Bunun için, kurumsal planlama ve tahminleri verimli ve daha kısa döngülerde gerçekleştirmek ve hızlı bir şekilde güncellemek önemlidir. Şirketler bir yandan halihazırda ellerinde var olan yaygın ERP sistemlerini daha etkin kullanılmak için yeniden dizayn etmeye çalışılırken, bir yandan da senaryo çalışmalarında, zaman ve çalışılmak istenen senaryo sayısı bu sistemlerde hala Finansçıların karşısına kısıt olarak çıkmaktadır. Oysa kurumsal planlama, yukarıda belirttiğim gibi anlamlı sonuçları daha hızlı vermeli ve bunun için entegre ve daha otomatik hale gelmelidir. Bu ortamda Yapay zeka ve bulut bilişimi şirket genelinde planlama, bütçe oluşturma ve tahmin süreçlerini daha akıllı hale getirmekte. İşte Planlama sürecinde ihtiyaçlarımıza ve kısıtlarımıza cevap ararken STS Danışmanlık’ dan İlker Bey le Jedox’ u masaya yatırdık;

İlker Bey, sizin de çözüm ortağı olduğunuz Jedox 2021 senesinde önemli haberlerle gündeme geldi. Global Risk sermayesi tarafından 100 + milyon dolar’ lık yatırım yapıldı, ayrıca Gartner Peer Insights tarafından Müşteri tercihi en yüksek firma olarak adlandırıldı. Jedox’ la ilgili bu haberlere ve Jedox’ un neden çok tercih edilen bir marka olduğuna gelmeden önce, STS Bilişim’in kuruluşundan 2019’ da Jedox tarafından Ortadoğu ve Turkiye’ de “En İyi Proje Uygulayan Danışmanlık Şirketi” olarak seçilmesine kadar olan süreci biraz konuşmak isterim.

STS 2013 yılında İstanbul’da kuruldu. Farklı ölçek ve sektörlerde kurumsal firmalar ile yaptığımız projelerden elde ettiğimiz tecrübeyi yaratıcılık, teknolojik yenilik ve alternatif çözüm ilkeleri ile birleştiren bilişim ve yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Çağdaş yönetim teknikleri, teknoloji ve sahip olduğu tecrübeyle kaliteden ödün vermeden verimliliği artırarak tüm maliyetlerin düşürülmesinin, standartları hızla yükselen bir rekabet ortamında işletmeler için zorunluluk olduğunu biliyoruz. Bu bakış açısıyla, birbirlerinden farklı sektörlerde, yerli ve yabancı firmalardan oluşan müşterilerimize, “İş Zekası ve Kurumsal Performans Yönetimi” ve “Yönetim Danışmanlığı” hizmetlerini, her bir müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirerek vermekteyiz. Ayrıca; entegrasyon kabiliyeti, modüler yapısı ve yüksek performansının yanı sıra uygun bütçe seçenekleri ile “Kurumsal Performans Yönetimi”ni sorunsuz kılan Jedox’un (www.jedox.com) Türkiye, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler’de temsilciliğini sürdürmekteyiz. 

Başarı odaklı, hızlı ve iş birlikçi yaklaşımımız sebebiyle, Jedox tarafından, 2019 senesinde Ortadoğu ve Türkiye de en iyi proje uygulayan danışmanlık şirketi seçildik. 

Jedox’ la ilgili haberlere dönecek olursak, bu dönemde Jedox’ da ne gibi gelişmeler yaşandı?

Ocak 2021’ de, Twitter’ a da yatırım yapan Risk Sermayesi ve Özel Sermaye şirketi Insight Partners, mevcut yatırımcıları Iris Capital, eCAPITAL ve Wecken & Cie ile birlikte Jedox’ a 100+ milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımın Jedox’ un Küresel Bulut Çözümü Pazarı’ nda Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)’ nde büyüme ve liderliğini artıracak ve CFO’ lar tarafından lider çözüm olarak benimsenmesini hızlandıracak önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

Eş zamanlı olarak Jedox, 31 Ocak 2021’e kadar geçen yıl içinde, yazılım inceleme platformu Gartner Peer Insights’ta, planlamada Jedox’tan yararlanan finans, satış,veri ve analitik, tedarik zinciri ve IT gibi birçok farklı profesyonel role sahip farklı bir kullanıcı tabanından 63 yayınlanmış incelemede, Jedox 5 üzerinden 4,6 ortalama ve yayınlanmış 50’den fazla yorum ile aldı. Bu çok başarılı derecelendirmeyi ve pozitif yorumları takdir etmekamacıyla Gartner Peer Insights Jedox’ u “En İyi Müşteri Memnuniyeti Alan Firma Olarak” adlandırdı.

O zaman Jedox’ un bu kadar müşteri memnuniyetinin yüksek almasına neden olan özellikler üzerinde konuşalım isterim:

Jedox’un kurumsal düzeydeki FP&A araçları, finans liderleri için değer elde etme süresini hızlandırmaktadır, şöyle ki;

 Planlama, analiz ve raporlamanın tek bir entegre yazılım platformunda sezgisel analitik ve BI gösterge tabloları ile yapılması, Finanstan satışa, üretime ve insan kaynaklarına kadar herhangi bir departmandaki tüm kullanıcılar, aynı veri modeli iş mantığına dayalı entegre planlar ve raporlar oluşturabilmektedir. Verilerin uçtan uca tek bir kaynakta çalışılması departmanlar arası sorumluluk ve görev dağılımı ile kurumsal farkındalığı ve sonuçlara olan güveni arttırmaktadır. Daha basit ve yalın yapılar kurulmasına yardımcı olarak, önemli bir maliyet olan zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Jedox’un senaryo planlama, tahmin ve gelecekteki değer yaratmayı sağlamaya yönelik modern bulut tabanlı araçlarını Microsoft Excel tabanlı arayüz aracılığıyla çalıştırması, esnek veri modellemeden geçici analizlere, standart raporlamadan ve iş birliğine dayalı planlamadan tahmine dayalı analitiğe kadar, doğrudan tanıdık Excel ortamınızda kurumsal performans yönetimi ve iş zekası için tüm işlevleri sağlar. 

Jedox Excel Add-in, bütçeleme, tahmin ve planlama için ham verilerin çok boyutlu veri modellerine dönüştürülmesini otomatik hale getirir.

Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya planlama süreçleri, veri tabanına geri yazma ve yorum işlevi dahil olmak üzere bütçeleme, tahmin ve planlama için güçlü işlevlerle yerel Excel ortamınızı genişletebilirsiniz. 

Doğrudan Excel’de planlama yapmak için etkileşimli rapor şablonları oluşturmak ve bunları bir düğmeye basarak Jedox web veya mobil ortamında kullanıcılara sunmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca Microsoft Word ve PowerPoint için Jedox Office Eklentileri sayesinde hazırlanan analizler ve raporlar Microsoft Word ve PowerPoint’te aktarılabiliyor.

Güvenli, kontrollü ve esnek bir platform;

Jedox’ un esnek uygulama platformu vasıtasıyla bulutta çalışabildiğiniz gibi, buluta taşınmaya hazır değilseniz sıkı veri güvenliği politikasıyla şirket içi uygulamasında da çalıştırabilirsiniz.

Maksimum esneklik isteniyorsa karma uygulamalar da seçilebilir.

Yenilikçi, Basit ve Güçlü Yazılım Mimarisi: Mevcut süreçleri, bulut sistemine alırken daha doğru, esnek planlama için yapay zeka ve gelişmiş analitikten yararlanıyor.

Yenilikçi GPU teknolojisi, karmaşık kuruluşları ve büyük kullanıcı sayılarını desteklemek için performansı artırır, aynı anda çalışan kişi sayısında SAP gibi yaygın olarak kullanılan kurumsal sistemlere kolayca bağlanmak ve veri kaynaklarını entegre etmek için ekosistem ortaklarıyla işbirliği yapar.

Power BI ve Jedox tam performanslı olarak birlikte kullanılarak veri analizinize güçlü planlama işlevleri eklenebilmektedir.

Ekosistem çerçevesinde, Salesforce için Jedox Planning, hızlı bütçeleme, tahmin ve kota belirleme çözümü AppExchange’de mevcuttur . Satış hedeflerini yukarıdan aşağıya belirlemek ve ekibinizden aşağıdan yukarıya bütçeler toplamak için tam esnek platform sağlıyor. Çok boyutlu Jedox analiz motoru, her düzeyde planlama için optimize edilmiştir ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için Salesforce’a yerleştirilmiştir:

Herhangi bir ürün, bölge veya hesap düzeyinde esnek planlama, çok adımlı onay iş akışı, % Oranında artış, hedeflerin mevsimsel dağılımı, tahmin gibi istediğiniz dağılımda veri analizini mümkün kılıyor.

Maliyetlerle ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?

Maliyet tarafına gelince, BARC BI tarafından yapılan ankete göre Jedox en düşük maliyetli FP&A aracı olarak puanlanmıştır.

Uygun fiyat politikasıyla her düzeyde kurumsal şirket için uygun çözümler içermektedir.

Diğer kaynaklarla karşılaştırıldığınızda Jedox’ u performans olarak nerede konumlandırabiliriz?

BARC BI Jedox’ u diğer kullanılan platformlarla karşılaştırdığında, Jedox aşağıdaki alanlarda en yüksek puanı almıştır. Özellikle ödediğiniz fiyata karşı yaratılan değer, müşteri memnuniyeti, proje adaptasyon desteği gibi konularda 2. alternatife açık ara fark görünüyor.

Tüm bu konuştuklarımızın ışığında, önümüzdeki döneme ilişkin Jedox için nasıl bir yol haritası var?

Yeni dönem, Jedox’un müşteri büyümesini ve küresel ayak izini önemli ölçüde hızlandırmasını sağlarken, departmanlar arası entegre iş planlaması, raporlama ve analiz için platformunu daha da geliştirecek görünüyor. Özellikle, Fon kaynaklarını, inovasyon ekibini ölçeklendirmek, müşteri başarısına yapılan yatırımı artırmak ve tüm büyük coğrafyalarda müşterileri desteklemeye devam etmek için kullanmayı planlıyor. Buna ek olarak, önümüzdeki dönem Jedox’un canlı iş ortağı ekosisteminden ve stratejik ortaklıklarından yararlanarak, kapsamını CFO ofisinin ötesine genişletmek ve her alana dokunan gerçek anlamda işlevler arası Genişletilmiş Planlama ve Analitik (xP & A) platformu haline gelmeyi işaret ediyor.

İlker Bey’ e bu detaylı bilgilendirme için teşekkür ediyorum.

Tüm bu özellikleri ve uzun ve kısa dönemli gerçekleştirmeyi planladığı hedefleri ile, Jedox Bulut Yönetim Konsolu, tek bir yerde altyapı, sistem yönetimi, bağlantı ve kurumsal veri kaynakları için yönetişim dahil olmak üzere kurumsal BT yönetiminde lider olacağa benziyor.