MANAGEMENT CONSULTANCY

STS provides Management Consultancy to its customers especially on Mergers & Acquisitions, Organization, S&OP, Supply Chain, Managerial Accounting and IT Management. In summary, providing

Yönetim danışmanlığı konusunda verilen hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Teknoloji

İş ile Bilgi Teknolojilerinin hizalanması

Öncelikli olarak işi ve ihtiyacı anlayarak, teknolojinin kullanım alanları ve mevcut durumda faydaları ortaya konularak BT proje haritasının çıkarılması, ve sonrasında da önerilerin uygulanması konusunda destek olunmaktadır.

Planlama

SATIŞ OPERASYON PLANLAMA

Günümüz dünyasında karlılığın en büyük anahtarı olduğunu düşündüğümüz S&OP sürecinin yönetilmesi konusunda Satış Planlamadan başlayarak, tüm Üretim/Tedarik ve tedarik zincirinin bu doğrultuda hizalanması için gerekli olan tüm teknolojik ve toplantı takvimleri de içeren süreçsel düzenlemeyi içerir. Bu sürecin oturtulduğu şirketlerde karlılık üzerinde meydana gelen pozitif etki çok kısa sürede görülmektedir.

Yönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi

Şirketlerin karlılık başta olmak üzere, finansal verilerini değişik açılardan görebilmesinin sağlanmasının hayati derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. Örnek vermek gerekirse üç müşteriye satış yapan bir şirket toplamda 100 TL kazandığında klasik yöntemlerle müşteri karlılığı görüldüğünde, karlılığın da ciro bazında dağıldığını görürlerken, gerçek ise ilk iki müşteriden 100’er lira kazanırken, diğer müşteriden 100 lira zarar ediyor olunabilir. Bu örnek ürün grupları için de aynı şekilde düşünülebilir. STS, analize dayanan doğru verilerin görünmesinin, şirketlerin doğru karar vermesine olanak sağlayacağı gibi kaynaklarını da verimli kullanmasını sağlayacağına yürekten inanmaktadır.

Süreç

Süreç Yönetimi - Organizasyon

Tüm hizmetlerinde olduğu gibi STS, tamamıyla şirketlerin müşterilerinin taleplerinden başlayan bir yaklaşım ortaya koymaktadır Bu yaklaşıma göre müşteri taleplerinin en doğru, en hızlı, yapılan işlerin tekrarlanmadığı süreçlerin oluşturulması esasıyla başlayan analizler, organizasyondaki roller ve sorumlulukları da belirlemekte esas kabul edilmektedir.