BI & CPM

STS provides BI & CPM solutions to customers that help them to see and understand the behind the numbers while enabling to make online comparisons with their plan, budget too. Hence, top management are able to see all they wonder instantenaously and run their companies much comfortably.

STS is representing Jedox in Turkey and Turkish Republics.

http://www.jedox.com/en/press/new-jedox-partner-sts-consulting-brings-unified-planning-and-reporting-to-turkey/

Jedox is easy to implement, cost-effective and enables users to start planning immediately due to its Excel-like interface, which is why STS chose Jedox. Jedox helps us to access real-time data from various source systems and create detailed forecasts, scenario planning and budgeting with Jedox, creating a 360° view of their data.

Jedox demo, http://www.jedox.com/en/bi-software-demo

http://www.jedox.com/en/press/top-marks-for-jedox-in-dresner-business-intelligence-report-2016/

https://vimeo.com/125451513

In summary, we are providing BI & CPM solutions by Jedox,

Reporting

Preparing Reporting & Dashboards

Genel olarak kullanılan tüm veri kaynaklarından veriler toplanarak harmanlanır ve farklı ortamlardaki ilişkili veriler ile çapraz raporlar hazırlanabilir.

Planning

Sales & Operation Planning

Jedox ile satış ve gider planları, fiili durum ile aynı raporda görüntülenerek kolay şekilde karşılaştırma yapma olanağı sağlanır.

Budget

Budgeting

Web, Mobil ya da Excel üzerinden; fiili durum kopyalanabilir, fiili durum üzerinden negatif ya da pozitif yönde yüzde oranlar kullanılarak oranlı bir şekilde plan, bütçe oluşturulabilir, bütçe veya plan yapılırken yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya dağıtım sağlanabilir.

Performance

Performance Managemet System

Jedox ile kurumların İnsan Kaynakları, Satış, Üretim gibi birimlerinin performans yönetim projeleri gerçekleştirilebilir.

Costing

Detailed Managerial Accounting reporting based on driver based cost planning

Finans verileri üzerinden alınan her bir gelir ve gider kalemi, her bir operasyon veya servis gibi hareket kayıtları ile karşılaştırılarak, hareket bazında karlılık hesaplanır ve şirketin müşteriler, bölgeler veya şubeler gibi parametrelerinin karlılığına ulaşılır.